Pau

MENU - PAU

KAYA PAU

RED BEAN PAU

LOTUS PAU

PANDAN KAYA PAU

COCONUT PAU

SWEET CORN PAU

CHOCOLATE PAU

CURRY CHICKEN PAU

BLACK PEPPER CHICKEN PAU

BBQ CHICKEN PAU

SARDINE PAU

RENDANG BEEF PAU

CHICKEN SUPREME PAU

MINI LOTUS PAU

MINI RED BEAN PAU

MINI KAYA PAU

MINI CHOCOLATE BUN

MINI COCONUT BUN

MINI BBQ CHICKEN BUN

MINI CURRY CHICKEN PAU

MINI RENDANG BEEF PAU